Abeceda javnih usluga

Na radionicama saznajte kako mjerama ušteda smanjiti troškove režija te koja su prava i odgovornosti korisnika javnih usluga.