Online upitnik

Testirajte svoje znanje iz poznavanja prava potrošača na našem online upitniku!

http://www.hife.hr/testirajte-svoje-znanje