Novi projekt! NextGen potrošači

U sklopu natječaja Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2023. osigurana su sredstva za realizaciju programa „NextGen potrošači“.

U sklopu projekta NextGen financije održane su radionice u: