Novi projekt! „Informiranje Potrošača"

U sklopu natječaja Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2023. osigurana su sredstva za prilagodbu materijala Udruge uvođenju EUR-a.

Novi materijali su osigurali kontinuitet projekata HIFE i edukativne aktivnosti u 2024.g. Hvala Gradu Zagrebu na podršci.