TEST: Kakav je financijski tip vaše dijete - štediša ili potrošač?

Test je namjenjen vašoj djeci. Dijete ne treba direktno odgovarati na pitanja, možete malo porazgovarati s njima te sami riještit test. Ovisno o dobu djeteta, neka pitanja možete i preformulirati.

Što bi značio ovaj test za vaše dijete? Kako smo to već napomenuli prošli ponedjeljak test samo pokazuje kakve predispozicije ima vaše dijete. Budući se na djecu može više utjecati nego na odrasle, u slučaju da dijete više naginje prema potrošaču, možete ga usmjeriti da više bude štediša.

 

1. Ako djetetu dajete novac, da li ono veći dio uštedi?
DA                                                                                                        NE


2. Vaše dijete često izgubi ili zagubi novac?
DA                                                                                                        NE


3. Troši li vaše dijete svoj novac protiv svoje volje?
DA                                                                                                        NE


4. Kada idete u kupovinu s djetetom, jesu li njegove riječi “kupi, kupi”?
DA                                                                                                        NE


5. Je li vaše dijete ponosno na svoju štednju koja raste?
DA                                                                                                        NE


6. Ako pitate svoje dijete “zašto to želiš” njegov odgovor je najčešće “zato što to ima Marko/ Bernarda” ili “zato što sam to vidio/la na televiziji?
DA                                                                                                        NE


7. Štedi li vaše dijete novac za neku igračku ili nešto slično, a na kraju odluči da tu stvar baš i ne treba?
DA                                                                                                        NE


8. Ako ne želite djetetu kupiti sladoled ili nešto slično, hoće li će vaše dijete pitati “možemo li ići, ako ja platim”?
DA                                                                                                        NE


9. Kada vaše dijete ide na izlet, potroši li sav novac koji ste mu dali ili ipak nešto i vrati kući?
DA                                                                                                        NE


10. Kada idete na neko putovanje, želi li vaše dijete kupiti poklone za svoje prijatelje?
DA                                                                                                        NE

 

Rezultat:


ŠTEDIŠA      - oni koji imaju više DA odgovora u neparnim pitanjima
POTROŠAČ - oni koji imaju više DA u parnim pitanjima

 

Osobne financije, financijska pismenost, zaštita potrošača - testiraj svoje znanje www.hife.hr.

 

Idealni tip je negdje u sredini, pažljiv i sretan potrošač i disciplinirani štediša. Ako to niste niti vi niti vaše dijete, to se još može naučiti. Test je preuzet iz knjige "Money doesn't grow on trees"