Posteri i brošure za djecu - zaštita potrošača, razvrstavanje otpada i uštede u kućanstvu

Predstavljamo vam Komunalka - malog borca za prava potrošača i za očuvanje prirode. Igrajte se i učite s njim. Organizirajte školski sajam "ReciEko sajam" posvećem ekologiji i recikliranju otpada. Slijedite upute i javite nam svoje rezultate. 

Kroz igru naučite razvrstavati plastiku,  papir i staklo.

Znate li koliko se plastika dugo raspada u prirodi.

Naučite kako racionalno koristiti vodu  i električnu energiju u kućanstvu, 

Znate li što su to potrošačka prava, proučite postere na temu:

- osnovna potrošačka prava,

- kako ostvariti pravo na reklamaciju

- potrošačka prava u korištenju javnih usluga.

 

Ne zaboravite na kraju testirati svoje znanja kroz upitnike.

      KOMUNALKO