Javne usluge - prava potrošača

Preuzmite poster o pravima potrošača prilikom korištenja usluge električke energije.