Provjerite svoje znanje - gradska plinara i vodoopskrba!

Nakon što ste pročitali brošure o komunalnim uslugama koje pruža Grad Zagreb, provjerite što ste zapamtili. U nastavku pitanja iz područja rada Gradske plinare i Vodoopskrbe i odvodnje!