Kućni budžet

U sklopu Projekta „On-line vodič kroz komunalne i energetske djelatnosti Grada Zagreba“  Udruga HIFE izradila je brošuru o kućnom budžetu.

Iskoristite našu aplikaciju Kućni budžet za izradu vlastitiog kućnog budžeta.