Komunalne djelatnosti Grada Zagreba – Zrinjevac

U sklopu Projekta „On-line vodič kroz komunalne i energetske djelatnosti Grada Zagreba“  Udruga HIFE izradila je brošuru o glavnim informacijama koje trebate znati o uslugama društva Zrinjevac.