O nama

Hrvatski institut za financijsku edukaciju udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja znanja iz područja ekonomije i financija te za poticanje i promoviranje etičnog poslovanja, programa cijeloživotnog učenja i stvaranja društva znanja.

Udruga se posebno zalaže za javno zagovaranje programa koji potiču financijsku pismenost građana te financijsku osviještenost i odgovornost fizičkih i pravnih osoba, naročito djece i mladih kroz posebne programe namijenjene djeci, mladima i roditeljima pod nazivom „Novac i djeca“.

Svrha Udruge je da kroz organiziranje seminara, radionica namijenjenih fizičkim (posebno mladima) i pravnim osobama promovira razvoj i unapređenje znanja iz područja ekonomije i financija.
 
Djelokrug Udruge obuhvaća dva ključna segmenta:

  • edukacija fizičkih osoba – s posebnim fokusom na edukaciji građana kako upravljati osobnim financijama, kako upravljati kućnim budžetom i kako postati odgovoran potrošač. 
  • edukacija pravnih osoba – s naglaskom na razvoj poduzetničkih znanja, analizu okruženja u kojem poduzeće posluje, odnose s kreditnim institucijama, tj. odabir optimalnih izvora financiranja poduzeća, upravljanje novčanim tokom poduzeća, upravljanje likvidnosti i odnosima s ključnim kupcima i dobavljačima, prepoznavanje ranih znakova upozorenja koji ukazuju na moguće poteškoće u poslovanju poduzeća i njegovih poslovnih partnera, upravljanje rastom poduzeća.