Kolumne

30.01.2014.

Kako funkcionira fiskalizacija?

U siječnju 2013., zapravo s 1. siječnja na snagu je stupio Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Provedba fiskalizacije odvijala se u tri faze: • prva faza – je stupila na snagu 1. siječnja 2013., a obuhvaća velike i srednje poduzetnike (poduzeća koja imaju imovinu veću od 130 milijuna kuna te ostvaruju prihode veće od 260 milijuna kuna) iz ugostiteljske djelatnosti tj. koji obavljaju djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane. • druga faza –...

Pročitajte više

15.02.2014.

Džeparac

Premda postoje brojne teorije, savjeti, primjeri kako raspolagati novcem, najbolje učimo raspolagati novcem onda kada ga imamo. Ako imate mogućnost, prvi džeparac djetetu možete početi davati kada krene u školu. Visina džeparca, ovisiti će o mogućnostima roditelja, ali i o starosti djeteta (veće dijete veći iznos džeparca). Prije nego što djetetu počnete davati džeparac, dogovorite pravila o: iznosu džeparca, “danu isplate” – neka uvijek to bude uvijek na isti datum/dan na...

Pročitajte više

15.02.2014.

Kakav je financijski tip vaše dijete - štediša ili potrošač?

Test je namjenjen vašoj djeci. Dijete ne treba direktno odgovarati na pitanja, možete malo porazgovarati s njima te sami riještit test. Ovisno o dobu djeteta, neka pitanja možete i preformulirati. Što bi značio ovaj test za vaše dijete? Kako smo to već napomenuli prošli ponedjeljak test samo pokazuje kakve predispozicije ima vaše dijete. Budući se na djecu može više utjecati nego na odrasle, u slučaju da dijete više naginje prema potrošaču, možete ga usmjeriti da...

Pročitajte više

15.02.2014.

Kakav ste financijski tip - štediša ili potrošač?

Svi mi imamo poseban odnos prema novcu, neki ga više vole štedjeti neki trošiti. Ako niste sigurni u koju skupinu spadate, pozivamo vas da riješite test Da li ste više štediša ili potrošač? Ovaj test je namjenjen roditeljima. Dakle, olovke u ruke i počnite s rješavanjem. 1. Da li često brinete o novcu?    ...

Pročitajte više

20.02.2014.

Novac i obiteljske vrijednosti

U današnje vrijeme posebno je važno definirati obiteljske vrijednosti koje ćemo prenijeti na svoju djecu. One ovise o našem kulturološkom i socijalnom nasljeđu. U prijenosu obiteljskih vrijednosti na djecu svakodnevna komunikacija je ključna. S djetetom treba, osim razgovora o tome što mu se taj dan događalo, razmjenjivati i mišljenja o informacijama koje su mu dostupne kroz medije ili putem Interneta. Djeca često prate serije, ili show programe čiji sadržaj odrasli ponekad smatraju...

Pročitajte više